top of page

Политика за конфиденциалност на личните данни на клиентите във връзка с прилагането на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни

 

Настоящата политика има за цел да информира клиентите на „ЛогиСтеп ООД“ за прилаганите процедури по повод личните данни, които събираме от Вас, чрез писмена комуникация по електронна поща и уебсайта, устна комуникация с нас или когато посещавате нашите семинари, групи или лични сесии.

 

При записване за нашия бюлетин, както и с участието си в нашите семинари или при ползване на този сайт и/или с приемането на настоящата Политика, по време на комуникацията ни, относно предоставянето на нашите услуги, Вие се съгласявате с начина на събиране, съхранение и използване на личните Ви данни, по начина, описан по-долу.

 

ЛИЧНИ ДАННИ:

 

При писмен, както и при устен контакт или участие в нашите семинари и групи и при извършване на друг тип услуги за Вас, ние събираме лични данни. Част от тези лични данни могат да включват:

 • информация за контакт с Вас – имена;

 • Название на Facebook или Instagram акаунт;

 • Адрес на електронна поща;

 • Телефон;

 • Данни за фактура и платежна сметка, свързани с плащане по банков път;

 • Както и друг вид информация, която сте ни предоставили само и единствено по собствено желание.

 

 

*Facebook и Instagram: Ако изберете да се свържете с нас чрез някоя от посочените социални платформи, е възможно да получим някаква информация от Вашия акаунт в зависимост от личните настройки, които сте приложили към профила си. Информацията, която можем да получим е от следния характер:

 • Информация за вашата настояща или предходна работна позиция и месторабота;

 • Семеен статус;

 • Списък с приятели;

 • Местоживеене;

 • Интереси;

 • Снимки;

 • Както и друга информация, която сте отбелязали да е публична.

 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЪБРАНИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ:

 

Вашите лични данни, които се събират от „ЛогиСтеп ООД“, биват използвани само и единствено за:

 

 • При отговор на Ваши запитвания относно нашите услуги, семинари и групи;

 • При потвърждаване на записване за наша група, семинар или лична сесия;

 • При заплащане по банков път на участие в наша група, семинара или лична сесия;

 • При изпращане на бюлетин с новости, статии или предстоящи промоции, групи и семинари.

 

 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ТРЕТИ ЛИЦА:

 

Ваши лични данни могат да бъдат предоставени на трети лица, полиция или бърза помощ, при необходимост от спазване на законите на Република България или при необходимост от неотложна реакция при спешни случаи.

 

ЧУВСТВИТЕЛНА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ:

 

Под „чувствителна лична информация“ се има пред вид информация, която е свързана с общото Ви здравословно състояние, както и това на членове от Вашето семейство, етническа или расова принадлежност, политически възгледи, религиозни предпочитания, членство в профсъюзи или други организации, сексуална ориентация, информация за съдебно минало и т.н. Ние НЕ изискваме и не събираме чувствителни лични данни, освен ако НЕ ни ги разкриете по Ваше желание по време на процеса на съвместна работа.

 

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ:

 

За да защитим Вашите лични данни, гарантираме, че когато получим от Вас лични данни по имейл или телефон, те ще бъдат използвани само и единствено за целите, описани по-горе. Гарантираме, че всеки от екипът на юридическото лице ЛогиСтеп ООД, който оперира и под бранда център „Интегрален Живот“, е запознат и прилага всички необходими мерки за защита на личните Ви данни срещу неправомерен достъп, разкриване, промяна или заличаване.

 

 

ДОСТЪП ДО ЛИЧНИ ДАННИ. КОРИГИРАНЕ/ИЗТРИВАНЕ:

 

Вие имате право да пожалете преглед на личните данни, които сте ни предоставили във времето. Във всеки един момент можете да получите информация за съхраняваните от нас Ваши лични данни и съответно да направите заявка те да бъдат коригирани или изтрити чрез имейл до : regards.nika@gmail.com

 

СЪХРАНЯВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. СРОКОВЕ:

 

Личните Ви данни се съхраняват за времето, необходимо за постигане на целите, описани в този документ и съобразно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни. Ще унищожим Вашите лични данни в най-кратки срокове след изтичането на споменатите периоди.

bottom of page