top of page
BIRDS.png

Остави ни съобщение!

Благодарим, че ни писa!

Запази си час от понеделник до петък, между 10 и 19 часа:

Тодорка Митева: +359 886 004 096
Николета Митева: +359 885 511 717
Запази си лична сесия, в която можем да работим по зададена от теб тема чрез методологията на системните и фамилни констелации, кариерното консултиране, интегративното дишане или чрез гещалттерапия:

Може да ни откриеш на два адреса: в гр. Хасково и в гр. София

bottom of page