top of page

Гещалттерапия

Какво представлява Гещалттерапията?

Гещалт е немска дума, означаваща „форма“ или „фигура“, използва се и за дефиниране на понятието за „цялостност“. Гещалтът има начало и край: той възниква срещу нашата воля в момента, когато се появи нужда или желание и свършва, когато се постигне удовлетворение. Човек постоянно "носи своя гещалт", който след като намери начин да удовлетвори, се насочва към следващия такъв.

Гещалттерапията се заражда в клиничната дейност на Фриц Пърлс в началото на 40-те години. Пърлс разглежда човека като единен организъм, интегриращ психичните, физическите, емоционалните и сетивни процеси, изразени в настоящия момент. Гещалттерапията е екзистенциален и феноменологичен подход, подчертаващ принципите на концентриране върху настоящия момент, възприятие и непосредствен опит. Гещалттерапията е неаналитична и неинтерпретативна, тя насърчава клиента да открие собствен смисъл, да поставя собствени цели и да прави собствени избори. 

Гещалттерапията приема отношенията между терапевт и клиент, като между две равни човешки същества. Работи се с вярването, че човек няма нужда от поредния авторитет в живота си, който да му дава наставления и "готови рецепти" за изцеление. Отношенията, които се изграждат по време на терапията не са вертикални - "лекар-пациент", "учител-ученик", а са хоризонтални, среща между двама души, които са равни по между си и заедно пътуват по един път, наречен "живот". 

Гещалттерапията няма да ти даде готови отговори, защото основното й вярване е, че всеки човек е цяла вселена от чувства и преживявания и не може да бъде поставян в рамки, термини и диагнози. Гещалттерапевтът е отворен да те опознае без призмата на диагнози, рамки и етикети, чувайки всичко което си преживял и подкрепяйки те в личните ти търсения, отразявайки автентично всички твои реакции, нужди и усещания, които ще се породят по време на съвместното пътуване.

Гещалттерапията вярва, че нищо у човека не е сбъркано и повредено, а просто има нужда да бъде открито.

Всеки човек е истински експерт за собствения си живот и винаги има причина да сме такива, каквито сме. 

Гещалт подходът е:

 • Феноменологичен: той се фокусира изцяло върху субективните възприятия на човека и неговата реалност;

 • Екзистенциален: основава се на настоящия момент, „тук и сега“, като поставя фокуса върху отговорността на човека за неговата съдба;

 • Преживелищен: съсредоточен е върху „Какво?” и „Как?”- мислите, чувствата и действията, които се пораждат от взаимодействието със средата около нас;

 • Диалогичен: интересува се от създаване на автентичен диалог/„среща“ в терапевтичното пространство.

Гещалттерапията е подходяща при:

 • Панически атаки;

 • Зависимости;

 • Хранителни проблеми;

 • Личностни проблеми: ниско самочувствие, неувереност, хипохондрия и др.;

 • Междуличностни проблеми: интимни връзки, връзката с нашите родители, приятели и социален кръг;

 • При проблем с приемане на наскоро поставена диагноза;

 • И при всички други житейски казуси, които затрудняват усещането ни за пълноценен начин на живот "тук и сега".

bottom of page