top of page
Empty Chairs

Работа в група

Констелационни групи

Целодневни събития, в които може да поставите лична тема за работа.

Какво представляват и как протичат?

Целодневните констелационни групи са изцяло практически ориентирани. Продължителността на групата е индивидуална за всяко едно от събитията. В работните паузи има осигурени кафе, вода, чай, дребни сладки и солени вкусотии. Обикновено има една обедна почивка, в която всеки разполага с времето си. 

По време на групата работим  с  лично поставени теми на участниците, например:

 • Професионални и финансови въпроси - неудовлетвореност на работното място, професионални колебания, финансово благополучие и неблагополучие и др.;

 • Партньорски отношения - неспособност да се създаде задълбочена любовна връзка, затруднения в общуването, неудовлетвореност в интимната връзка, отношения с предишни партньори и др.;

 • Здравословни проблеми – наследствени заболявания, наскоро поставени диагнози, хронични болки, автоимунни заболявания, панически атаки и др.;

 • Проблемни отношения с членове на семейството – родители, братя и сестри, деца.
   

Участниците в групата оформят кръг, като констелацията протича вътре в кръга. В момента, в който някои от участниците изяви желание да постави своята тема, той сяда на стола до констелатора. Следващата стъпка е така нареченото "интервю", по време на което, посредством въпроси, се взима повече информация за темата/проблема, които са ви довели:

 • Каква е Вашата тема?;

 • Как тази тема/проблем ви пречи в ежедневието?;

 • Какви чувства и емоции се появяват в тялото Ви, когато говорите за темата/проблема?;

 • Какъв би бил добър резултат от днешната констелация?

В случай, че имате притеснения да споделите повече лична информация, бихме могли да направим предварителното интервю по телефон. 

При първа констелация с нас, в някои от случаите се съставя и генограма - скица на семейното дърво на клиента.

 

След като изградим хипотеза за работа се канят представители, от присъстващите хора в групата, които влизат в ролята на различните аспекти от констелацията. Дава се време на представителите да почувстват ролите си, след което се питат дали имат някакви нови усещания в тялото, какво е вътрешното им състояние, имат ли чувства или емоции към другите участници от констелацията и т.н..


Човекът, чиято тема се разглежда в момента, наблюдава констелацията отстрани, саморефлектирайки какви чувства и емоции се появяват в него от това, което вижда.

В процеса на работа представителите променят местата си доброволно, а понякога фасилитаторът ги моли да заемат ново място или позиция. Движенията са разнообразни, като най-често срещаните са: обръщане един към друг, обръщане на гръб, поклон, сядане на земята и/или лягане на земята. 

 

В процеса на работа могат да бъдат добавяни представители, като преди да се добави нов човек от групата се дискутира с клиента. Често предлагаме на участниците в констелацията да кажат на глас, така наречените, "лечебни фрази". Те могат да бъдат най-различни, например: "Виждам те", "Приемам те", "Животът идва през теб", "Почитам съдбата ти" и т.н.

В края на констелацията бихме могли да поканим човека, с чиято тема работим, да заеме мястото на своя представител, тъй като до този момент е били страничен наблюдател. Така той/тя може да "влезе в новата картина" и да я гледа известно време, давайки възможност да интегрира в себе си новите чувства и емоции. 

 

Когато констелацията завърши, представителите се освобождават от ролите, в които са били, от човека, с чиято тема сме работили. Освобождаването става с докосване и благодарност.


След приключване на процеса се прави кратко споделяне в групата. Дава се пространство да бъдат изразени чувства, емоции и мисли, които не са намерили място по време на констелацията. 

Продължителността на една констелация в група е между 1 - 2 часа.

Тематични уъркшопи

Практически събития, в които се работи чрез индивидуални и групови упражнения.

Какво представляват и как протичат?

Тематичните уършопи са събития с продължителност от 2 - 3 часа. Между упражненията има кафе паузи с осигурени вода, кафе, чай, дребни сладки и солени вкусотии.

 

По време на уъркшопите не се поставят индивидуални теми, с които да работим в групата. Съвместната работа се случва с помощта на индивидуални или групови упражнения и мини-констелации. 

Всяка група започва с кратка теоретична част по темата и упражнение за опознаване. 

Практическата част на уъркшопа протича по няколко начина:

 • Индивидуално (самостоятелно упражнения);

 • По двойки;

 • В група от 3, 4 или 5 души;

 • В някой случаи цялата група е ангажирана едновременно.

Предстоящи събития

No upcoming events at the moment
bottom of page