top of page

Индивидуални сесии

Индивидуален подход при констелация

Какво представляват и как протичат?


Този метод за работа е особено подходящ в случаи на по-деликатни или належащи теми, с които не желаеш да работиш в група или пък не ти се чака предстояща дата за такава.

В индивидуална сесии ползваме различни маркери - кукли, платчета, хартиени листи, салфетки, камъчета и други предмети. Според зависи от метода на работа, който избираме заедно може да те помолим да стъпиш на някои от маркерите, да поставиш пръст на главата на някоя от кукличките или да я вземеш в ръце. В индивидуалната работа всичко зависи от теб, т.е. съобразяваме се с твоето предпочитание за начин на работа, твоето темпо и т.н.

Подобно на груповата работа и при индивидуалният подход работата ни започва с няколко въпроса към теб: 

  • Каква е твоята тема/проблем, с който искаш да работим днес?

  • Какви емоции изпитваш, когато говориш за темата/проблема?

  • Какъв ще е добрия резултат за теб от днешната ни работа?

След като изясним тези въпроси, ако ти е първи съвместен процес с някой от екипа ни, вероятно ще съставим и генограма - скица на твоето семейно дърво. 

В индивидуалния процес, подобно на груповия, също се използват "лечебни фрази", които спомагат за добрия изход от съвместната ни работа. 

Продължителността на един индивидуален процес обикновено е:

При първа констелация: 1,30ч. - 2ч.

При следващи срещи: 1ч. - 1,30ч.

Индивидуална терапевтична сесия с Тодорка

Какво представлява и как протича?

 

Когато говорим за индивидуална работа с терапевт искаме да отбележим, че това е много личен процес, в който се изисква доверие от теб самия към теб самия, от теб самия към терапевта, от терапевта към клиента и от терапевта към самия него. 

Работата може да бъде както краткосрочна, така и дългосрочна. Регулярността на посещенията също е съобразена спрямо интензитета, с които желаеш да работиш - обикновено са срещи веднъж в седмицата или на седмица и половина, а в някой случай може да са и две срещи в седмицата за известен период от време.

Всяка сесия е с продължителност един астрономичен час, като обикновено в края на сесията се определя датата за следваща такава. 

В началото на всяка сесия клиента споделя как е, с каква тема идва днес, имал ли е някакви осъзнавания през предходната седмица - т.е прави се кратко споделяне. 

Сесията с Тодорка, като гещалттерапевт, е по-скоро откровен разговор между равни хора, в който отсъства осъждането. В съвместната работата, след предварителна уговорка, темата ти би могла да бъде изследвана и през фамилни и системни констелации, практики от интегративното дишане или посредством други терапевтични инструменти.

В края на сесията отново се прави кратко споделяне и обзор на днешната работа.

Кариерно консултиране
с Николета

Какво представлява и как протича?

Кариерното консултиране, подобно на индивидуалната работа с терапевт, протича спрямо нуждите на клиента. Николета силно вярва, че към кариерното развитие трябва да се подхожда с отговорност и осъзнатост, тъй като това е процес, който тече през целия живот на човека. Когато говорим за кариерно развитие е важно да се отбележи, че тук се обхващат професиите, видовете работа и дейностите, както и заниманията през свободното време, които всеки от нас си избира.  Личните решения, които се взимат през целия ни житейски път, се влияят от семейната среда, семейното и училищно възпитание, религиозната ориентация и други социални фактори.

Обикновено при първата сесия, която е по-скоро опознавателна, се прави обзор на казуса, с който идва клиента, както и на механизмите и стратегиите, с които се е опитвал да се справя до момента. По време на тази среща се набелязват и следващи стъпки, по които ще премине клиентът, целта на съвместната ни работа, приблизителния брой срещи и в какъв порядък от време ще се случат те. Понякога между срещите има домашни - упражнения за самоподготовка, с които се изследват различни убеждения и нагласи.

Уникалността в работата с Николета идва от там, че тя вярва:

Даденият казус е само "симптом" на по-дълбока причина;
В работата си тя интегрира аспекти от фамилни и системни констелации, разглеждайки професионалните затруднения и от друг ъгъл - семейно-исторически. 


Обикновено на втората съвместна среща, след предварителна договорка с клиента, се провежда констелация, която може да е:

  • Професионална, насочена към кариерен казус; 

  • Структурна, насочена към вътрешните аспекти в човека; 

  • Фамилна, насочена към изследване на повторяеми професионални казуси в семейството. 

В повечето случай продължителността на съвместната работа е между 2 и 7 срещи, в зависимост от казуса, с който се работим. Всяка от срещите е с продължителност един астрономичен час, може да се случва както на живо, така и онлайн. Темпото на работа се определя от взаимна договорка, като срещите могат да бъдат всяка седмица, на седмица и половина, дори на две.

bottom of page