top of page

Кариерно и бизнес консултиране

История на метода:


Кариерното консултиране или професионалното ориентиране, както e наричано първоначално, има дълга история в рамките на консултантската професия. Основите на метода са поставени в Съединените Щати през 19 век. Нуждата от подобна методология е възникнала по-скоро естествено, в резултат на обществени и социални сътресения, преходи и промени. Тази нова професия е описана от историците като прогресивно движение за социални реформи, насочено към изкореняване на бедността и нестандартните условия на живот, създадени от бързата индустриализация и последващата миграция на хора към големите градски центрове в началото на 20 -ти век.

Социалните сътресения в Съединените Щати, които пораждат кариерното консултиране, се характеризират с множество икономически проблеми. Загубата на работни места в селскостопанския сектор, увеличаването на търсенето на работници в тежката промишленост, завръщащите се ветерани от Първата световна война и тези, които са били изместени от завръщането им, нарастващата урбанизация и съпътстващите призиви за услуги, които целят да отговорят на този модел на вътрешна миграция.

За баща на метода се счита Франк Парсънс. Той започва професионалния си път като социален работник. В последствие бива силно повлиян от работата на Джейн Адамс в Чикаго. В последствие Парсънс създава програма за фондови жилища за социално слаби млади хора в Бостън, които са безработни или скорошно разселени от родните места. 

Моделът на кариерно консултиране на Парсънс се основава на проста логика и здрав разум, разчитайки на уменията за наблюдение и интервюиране на консултанта. Парсънс смята, че има три основни фактора при избора на професия:

 1. Познание за себе си;

 2. Познаване на изискванията в различни професии, които водят до успех;

 3. Умение за интегриране и групиране на първите два фактора.

Какво представлява и как работи кариерното консултиране?


Кариерното развитие е процес, които тече през целия ни живот. Този процес, независимо дали сте наясно или не, е започнал, когато сме се родили. Има редица фактори, които влияят върху него - нашите интереси, способности, ценности, личност, произход и обстоятелства. Кариерното консултиране е процес, който ще ти помогне да опознаеш и разбереш себе си и външния професионален свят. Той има за цел да подпомогне вземането на по-информирани решения за кариерата, образованието и професионалния живот.

Кариерното развитие е нещо повече от вземане на решение: каква специалност да започнеш в университета, каква работа искаш да работиш, когато завършиш, или в каква нова професионална насока искаш да се преориентираш? Това наистина е процес през целия живот, което означава, че през целия си живот ти ще се променяш, ситуациите ще се променят и непрекъснато ще трябва да вземаш решения за кариерата и живота си. Целта на кариерното консултиране е не само да ти помогне да вземеш решение за належащ въпрос, но и да ти даде знанията и уменията, необходими за вземане на бъдещи решения за кариерата и живота.

Какво може да очакваш от работата с кариерен консултант? 

 • Подкрепа в намирането на отговори на въпросите: кой си и с какво искаш да учиш, а в последствие и работиш; 

 • Защитено, конфиденциално и свободно от осъждане пространство, където може да споделиш своите мисли, идеи, чувства и притеснения относно кариерните и образователните ти избори;

 • Подкрепа в организацията и осмислянето на мислите и чувствата, които се пораждат в теб;

 • Подкрепа в идентифицирането на факторите, влияещи върху кариерното ти развитие - интереси, цели, способности, ценностна система и нужди;

 • Помощ при намирането на допълнителни ресурси и източници на информация, които да ти позволят да взимаш по-информирани решения; 

 • Помощ при съставянето на работещ план и идентифициране на следващите стъпки, които ще те отведат до постигане на целите ти. 

Какво да НЕ очакваш от работата с кариерен консултант?  

 • Да ти каже готова "рецепта за успех";

 • Да вземе вместо теб решението, какво трябва да учиш или работиш;

 • Психотерапия.

Кой има нужда от кариерен консултант?

Тъй като кариерното развитие е процес, който тече през целия живот, кариерното консултиране може да бъде подходящо за всеки:  

 • Ученици;

 • Юноши;

 • Студенти; 

 • Наскоро завършили млади професионалисти; 

 • Зрели хора в работоспособна възраст; 

 • Професионалисти с дълъгогодишен професионален опит, които са пред пенсионна възраст. 

Ето какви са често срещаните казуси, с които клиенти се обръщат към екипа ни: 

 • „Нямам представа какво искам да правя с живота си?"

 • „Не знам какво да направя?“

 • „Ограничих се до няколко възможности за кариера, но ми е трудно да избера между тях.“

 • "Знам какво искам да завърша, но нямам представа какво искам да правя, след като завърша?"

 • „Планирах да вляза в _______ програмата, но кандидатствах и не влязох. Какво да правя сега?“

 • „Харесвам много различни предмети и продължавам да сменям специалността си, защото не съм сигурен коя е най-добрата за мен?“

 • „Семейството ми наистина иска да бъда _______, но не съм сигурен дали това искам наистина?“

 • „Наистина харесвам специалността си, но не е това, което искам да направя за кариерата си.“

 • „Имам много трудов опит и искам да намеря нова кариерна перспектива, която да се основава на уменията, които вече имам.“

 • „Знам какъв вид работа бих искал да върша, но се страхувам, че няма да мога да спечеля достатъчно пари.“

 • „Искам да намеря област, в която винаги да има много работни места.“

 • „Искам да намеря кариера, която ще ми позволи да осигуря значителна финансова подкрепа за семейството си.“

 • „Обичам работата си, но мисля, че може би наистина искам да бъда родител, който да остане у дома при децата си."

 • „Не искам да се връщам на същата работа след майчинството, но не знам какво друго мога да правя?"

 • „Искам да започна нещо свое, но усещам, че ме е страх и се самосаботирам."

 • „Усещам, че влизам в бърнаут (професионално прегаряне) и не знам какво да правя."

bottom of page