top of page
affectionate-family.jpg

Фамилни и системни констелации

Какво представляват констелациите?

За баща на метода се счита германският терапевт Берт Хелингер, който в средата на миналия век поставя основите му. В годините много други терапевти са допринесли за обогатяването и развитието на методологията, която ползваме към ден днешен. 

 

Методът е уникален инструмент, с който даваме физическа форма, посредством куклички, маркери или представители (в групов процес, хора от групата), на съзнавани или несъзнавани динамични взаимовръзки в семейството, в работата, в отношенията ни с околните, със света и със самите нас. В основата на метода е залегнала идеята, че понякога нещата, които ни се случват или не ни се случват по начина, по който бихме искали, са в резултат на онова, което идва при нас от нашите предци - родители, баби и дядовци, прародители и всички участници в семейната ни система.

Какво всъщност са фамилните и системни констелации?

Когато обясняваме метода, ние, много обичаме да използваме различни метафори и интересни фактологии.

Нека да започнем от там, че всички ние сме част от природата и нейния кръговрат. Един пример за това как се свързват поколенията, който е проверен чрез изследвания в епигенетиката:
Пеперудите Монарси са много специален вид, тъй като те сякаш предават подробности за навигацията през своите деца, внуци, правнуци и пра-пра-правнуци. Те живеят на 9000 фута над морското равнище и на 100 мили от Мексико Сити. Те летят на север към САЩ и умират. Децата им пътуват още по-на север и те умират. Внуците им пътуват още по-североизточно от Скалистите планини и умират. След това четвъртото поколение лети обратно в Мексико и цикълът започва отначало. Изглежда, че пътят на пътуване и първоначалната отправна точка се предават през всяко поколение, а четвъртото поколение мистериозно знае, че трябва да отиде в Мексико и цикълът започва отново... Т.е пеперудите Монарси се информират чрез семейната си система.

Друг интересен факт е, че Биологът Рупърт Шелдрейк е написал много книги и есета. Той цял живот събира изследвания за това, което сега се нарича поле на знанието или морфогенетично поле. Работата на Шелдрейк намира доказателства за евентуално физическо измерение или поле, което свързва биологичните видове, и изглежда, че връзките са по-силни между тези, които споделят едно и също ДНК.

По подобен начин поведението и информацията могат да ни бъдат предадени от нашите баби и дядовци и отвъд тях, унаследявайки трансгенерационни дарове и "излишен багаж".

Кой принадлежи към семейната система и какви са законите на любовта?

Когато започнем да изследваме семейната си система, стигаме до ясното разбиране, че ние не сме отделни единици, които са самостоятелни и независими, а по-скоро сме част от нещо по-голямо, което има своите корени и история - именно нашето семейно дърво, или с други думи: нашата семейна система. 

Семейство и обществото, в които сме израстнали, оказват непосредствено влияние на нашето психическо и дори физическо развитие, без значение дали това ни харесва или не. До голяма степен семейната ни система предопределя нашите успехи и провали, щастие и нещастие, болести и здраве и като цяло начина ни на възприятие на околния свят и събитията, които ни се случват. Макар да звучи доста детерминирано, ако се замислим - убежденията, които имаме, без значение дали става дума за убеждения по отношение на нас самите, на любовните ни отношения или пък професионалните, политическите и религиозните такива, не са само наши, а са и на нашите родители, баби и дядовци и на всички хора преди тях, благодарени на които живота идва при нас. Дори тогава, когато ни се струва, че сме коренно различни от останалите членове от семейството ни, ние по-скоро отричаме нещо, което не ни е харесвало там и забравяме да видим, че именно заради това сме такива, каквито сме!

В семейната ни система се включват:​​

 • Братя и сестри, както и загубени деца;

 • Нашите родители - както родни, така и тези, които са ни отгледали;

 • Баби и дядовци, както и техните братя и сестри;

 • Прабаби и прадядовци, както и техните братя и сестри;

 • Нашите деца и загубени такива (ако имаме);

 • Значими бивши партньори, както на нас самите, така и на нашите родители и прародители;

 • В системата могат да се включат и още хора, които са допринесли по някакъв начин за добруването, оцеляването или са лишили от живот, непосредствено някой член на семейната ни система.

 

Кои са законите на любовта и защо е важно да ги познаваме?

В основата на фамилните и системни констелации е заложена идеята, че душата на човека следва закони, които се отличават от установените в мозъка му семейни ценности.
 

Бащата на метода, Берт Хелингер, формулира три основни закона:

 1. Всеки член на семейството – жив или мъртъв, има равно право да принадлежи към семейната система и да бъде уважаван, независимо от личните му качества или съдба.

 2. Който се е появил по-рано в семейната система има предимство пред тези, които са дошли по-късно. По-големият брат е преди по-малките си сестри. Първата жена е преди втората. Родителите са преди децата и т.н.

 3. Всеки член от семейството има собствена съдба, независимо колко трудна или ужасна понякога може да е тя. Всеки човек трябва да следва съдбата си напълно, с всички трудности, неочаквани обрати, и всички съпътстващи чувства. Освен това всеки също носи и лична отговорност за всичко, което е направил в живота си.

 

Тези закони действат за всички хора без изключения и непознаването им не ни освобождава от последствията, които носят след себе си. Чрез фамилните и системни констелации можем не само да видим дали законите са спазени, а и да усетим динамиката, в която сме уловени и да намерим по-добри решения и възможности да се освободим.

Какви теми могат да се разглеждат чрез констелационния метод?

Чрез метода може да се работи практически с всяка тема или казус, които причиняват емоционален дискомфорт или затруднения в живота. Важно е да сме с осъзнаването, че препятствията, които ни пречат да се наслаждаваме на пълноценен и балансиран живот, не са се появили случайно! Когато осъзнаем простата истина, че личните ни трудности често са отражение на една по-голяма дисхармония, която е била изпитвана и от тези, които са ни родили, отгледали, както и от тези преди тях, често се оказва достатъчно, за да можем да се отпуснем и да приемем живота такъв, какъвто идва при нас. 

Разбира се, ние препоръчваме, ако си решил да поставиш тема, която да се разгледа в констелационното поле, да прецениш дали си комфортен тя да бъде поставена пред група или по-скоро имаш нужда от уединение и лична работа. 

Важно е също да отбележим, че процесът се случва, когато човекът, чиято тема се разглежда, е мотивиран и има нужда да разбере или види нещо, за което може и да има хипотеза, а може и да няма. Необходимо условие е клиентът да е наясно какво точно иска да постигне с констелацията.

 

Ето и някои от темите, които сме забелязали, че нашите клиенти често поставят в полето:

 • Отношения с родителите;

 • Партньорски отношения;

 • Казуси свързани с децата;

 • Затруднения при зачеване;

 • Вътрешно усещане за празнота, неудовлетвореност, нещастие, дисхармония и други теми, които пречат на ежедневното усещане за пълноценен живот;

 • Хранителни проблеми: анорексия, булимия, хиперфация, наднормено тегло и т.н.;

 • Зависимости: алкохол, хазарт, наркотици, работохолизъм и т.н.;

 • Казуси свързани с професионалната реализация и финансовото благополучие;

Как можеш да се подготвиш преди да поставиш тема на лична сесия или в група?

Ако е възможно, е препоръчително, предварителното събиране на фактологична информация за родовете на родителите:

 • Имаш ли информация за извънбрачни братя или сестри или от преден брак на родител?

 • Имало ли е починали, мъртвородени или абортирани деца преди твоето раждане? А дадени за осиновяване?

 • Има ли дете в рода, което е останало без родител до 15 г. възраст?

 • Имали ли са родителите ти значими връзки преди брака си? (дълги връзки, годежи, брак)

 • Имало ли е случай на насилствена смърт в предните поколения? А самоубийства?

 • Има ли преждевремено починали твои предци? По каква причина? (катастрофи, тежки заболявания)

 • Има ли криминално проявени лица в рода ти?

 • Има ли предци с тежки съдби в рода ти? (участвали във война, затворени в лагер, естрадирани и т.н.)

 • Има ли е хора с тежки заболявания, инвалидност, психически заболявания?

 • Има ли е аутсайдери, "черни овце", алкохолици и др.?

 • Има ли е бежанци? Емигранти?

 • Известно ли Ви е за трагични случки по време на участието във война на твоите предци?

Фасилитаторът (водещият констелацията) може да работи разполагайки с минимум информация, напр: информация само за твоите родители, баби и дядовци. В случаите, когато няма информация за предците, се работи с обратните връзки от представителите (при констелация в група) и с движението, които се появяват по време на процеса. Когато е индивидуална работа се изследват твоите лични усещания и реакции.

Какъв ефект може да очаквате след проведена констелация?

Въздействието на констелацията не винаги е с мигновен и ясен ефект, тъй като работата може да е била леко докосване до нещо по-голямо, което е дълбоко вкоренено в подсъзнанието. Промяна може да се случи, но само след като и душата съзрее за нея - "Душата има нужда от време". 

 

Тук може да видиш някои от осъзнаванията, за които са ни споделяли хората, с които сме работили:

 • Променена и разширена представа за себе си, за своето семейство, за дадения казус/проблем, с който са дошли първоначално;

 • Имат по-голямо разбиране на трудностите в живота и повече приемане на ситуациите, такива каквито са;

 • Реагират по нов начин на установени вече отношения или ситуации, които в миналото са им създавали по-скоро негативни чувства и емоции;

 • Имат по-малко осъждане и повече разбиране за миналото си, за отношението, което са получавали от своите родители или партньори, осъзнавайки, че това поведение има своята история и корени. 

Важно е да отбележим, че констелациите не са решение на всички проблеми и не е редно към тях да се подхожда като към "спасителна сламка", все пак всеки има своята лична отговорност и съдба, за които сам трябва да се погрижи. Констелациите са инструмент, с който по-лесно, бързо и ефективно да се открият казуси, скрити динамики и дисфункции, над които в последствие да се работи. Констелационният метод не заменя психотерапията и дългосрочната работа върху себе си!

Предстоящи събития

No upcoming events at the moment
bottom of page