top of page

Николета Митева

“През годините не веднъж съм размишлявала и разглеждала през различни преспективи въпроса: защо успешната кариера е толкова важна и съставна част от цялостното усещане за щастие в нашия живот? От икономическа гледна точка за всеки е ясно, защо е важно да сме успешни в кариерата си, но дали солидният финансов измерител е правопропорционален към усещането за щастие и удовлетвореност в живота ни? Не веднъж съм срещала хора в моя живот, а в това число слагам и себе си, които забързани към имагинерния успех, улисани в поредния професионален курс, откровено забравят да се зарадват на прекрасния залез, забравят да се насладят на аромата на цъфналите пролетни дървета, хора, които забравят да живеят…

 

За мен щастието в личния и професионални живот не е дестинация, а непрекъснат път за размисъл: къде сме, къде искаме да отидем и какво ни пречи да стигнем до там!

 

Каня Ви заедно да направим първата крачка по този път!”

Свържи се с мен:

+359 885 511 717

_23C3683.jpg

Модалности

 • Средносрочно и краткосрочно консултиране

 • Индивидуални консултации

 • Групова консултации

Клиентски фокус

 • Юноши: от 14г. до 19г. 

 • Възрастни

МЕТОДИКИ

 • Кариерно консултиране

 • Подготовка за интервю за работа

 • Изготвяне на CV

 • Подобряване на личния бранд в Facebook & Linkedin

 • Фамилни и системни констелации

Казуси

 • Избор на университет и програма

 • Търсене на нова работа и преквалификация

 • Проблеми на работното място

 • Професионално прегаряне

 • Партньорски взаимоотношения

 • Отношения с приятели, родители и близки

Награди:

2019:

Победител в категория "Дигитален PR и Influence Marketing" в конкурса "Digital Stars"

Образование и квалификации:

2017 - 2021:

Обучение за фасилитатори на Системни фамилни констелации,  "Фондация „Фамилни Констелации – България"

2018:

Сертифицирано обучение за международен кариерен консултант към GCDF (Global Career Development Facilitator), Certificate Number: GCDF0881-BG

2018:

10/2018 Employer Branding Certification - Entry Level at “Employer Brand Academy” 

2017:

Участие в RYLA (Rotary youth leadership awards)

2016-2017:

 Едногодишен курс по Дигитален маркетинг към SoftUni

2016:

Employer Branding Master Class с Брет Мичингтън

2016

Двудневен практически семинар по "Преговори - психология на взаимодействието и влиянието" към "Assess"

2016:

 Участие в първа гещалтистка конференция „Полето на осъзнаване и контакт“, "Български институт по гещалт терапия"

2015:

 Предприемачестка програма в "Start It Smart"

2014-2015:

Едногодишен курс по личностно развитие към "Марков Колеж"

2013:

8 модулна групова работа  "Биоенергия - Дишане - Психика - Тяло" с водещ Петър Кралев

2010-2014:

Бакалавър Организационна Психология,  "Нов Български Университет"

2012:

Участие в Информационно-терапевтичен семинар по Фамилни констелации към Фондация "Фамилни констелации-България"

2010:

Участие в обучителен проект "Открий своя път", организаирано от Сдружение на младите психолози в България "4-ти април", с модули: 
1. "Умения за работа в екип"

2. "Ключови умения за професионална реализация"

3. "Основи на кариерното консултиране"

bottom of page