top of page

Връзката с бащата - интервю с Тодорка Митева

На 27 септември, 2020г., Тодорка Митева, основател на център "Интегрален Живот" имаше възможността да е на гости на Радио Пловдив. Заедно с водещата, Мария Иванова, през погледа на фамилните и системни констелации, успяха да разгледат теми засягащи връзката с бащата.


Разберете отговорите на въпросите:

  • Колко видове контакт с бащата съществуват?

  • Как отсъстващият баща може отново да си проправи път към детето?

  • Как взаимоотношенията с бащите оказват влияние на партньорските отношения в бъдеще?

  • Може ли детето да бъде повече привързано към майка си, а после към баща си и на какво се дължи това?

  • Връзката с бащата може ли да бъде по-силна от тази с майката?


Октрийте повече информация за предстоящите ни събития, през метода на фамилните и системни констелации, тук!

bottom of page