top of page

Фамилни и системни констелации: един инструмент за по-пълноценен живот


„Представете си съзвездието Касиопея. Сега си представете, че една от звездите липсва… В такъв случай съзвездието (констелацията) не е цяло, и така това вече не е Касиопея, защото всяка звезда не е на своето място. Точно по този начин се случва и в семейството – ако има липса, то семейната системата се опитва да я компенсира.“


С тези думи Николета Митева започва да ми обяснява какво представлява терапевтичният метод, насочен към решение на конкретни проблеми, наричан фамилни констелации. От почти 9 години тя се занимава с психология и психотерапия през погледа на различни терапевтични школи. Работи заедно с Тодорка Митева и те двете са единствените у нас фасилитатори фамилни констелации, които са майка и дъщеря. Самата Тодорка има немалък опит зад гърба си. Освен че е сертифициран интегрален консултант и фасилитатор фамилни констелации, тя е и фасилитатор интегративно дишане и гещалт терапевт.

И след като ви запознах съвсем накратко с двете ми събеседнички, да се върнем към по-важното – липсващите части, каквито често има в живота на всеки от нас под формата на нежелание или неумение да правим нещо, като прекъснати или неразвили се отношения с най-близките ни, а понякога и като невъзможност да открием и задържим любовта или пък – след като я намерим, да й се насладим...

И така, може ли методът фамилни констелации да бъде нашият инструмент за пълноценен живот?

Николета: Трудностите, които ни пречат да имаме пълноценен живот, не са случайни. Често се оказва, че корените на проблемите ни са в нерешени семейни конфликти. Методът фамилни констелации води до осъзнаването, че личните трудности са по-скоро отражение на по-голяма дисхармония, която са изпитвали тези, с които си пораснал или са живели преди теб.

Тодорка: Вярвам, че освен личната ни история – от нашето зачатие до този момент, ние носим и системни теми, които е необходимо да бъдат видени. Признаването на историята такава каквато е, помага да се свържем със своята индивидуалност и да черпим сила от предците си. Животът е най-ценното нещо. Той идва до нас през нашите предци. Всеки във фамилната система, независимо от социален статус, психическо и физическо състояние, или от действията, които е извършил, има право да принадлежи и да бъде признат. В противен случай е възможно член от семейството в следващите поколения неосъзнато да е лоялен на онези хора, които фамилията е изключила или за които пази тайна. Тази лоялност може да се проявява в следното: девиантно поведение, панически атаки, нежелание за продължаване на рода и т.н. Положителните аспекти на тази скрита лоялност са, че ако един човек в семейството уважи и признае предците, под някаква форма се възстановява жизнеността на системата. Метафорично казано: животът продължава напред…

констелационни фигурки
Фигурки, използват при личен процес с терапевт

Доколко сме зависими от неща, в които не сме участвали, неща, които са станали реално преди нас?

Николета: На този въпрос трудно би могло да се даде научно обяснение, затова и методът се нарича феноменологичен. Доста от нашите клиенти споделят, че след като са взели участие в констелационна група или в индивидуална констелация, са останали изненадани от факта, че след това се случват неочаквани промени в живота им. Например: брат и сестра, които дълги години не са си говорили, намират път един към друг, след като в процеса на работа се открива, че братът носи системна тежест. За да може сестра му да не усети болката на предците, той неосъзнато отхвърля сестра си. Друг пример: жена, която дълго време е имала несполуки в любовта, открива своя партньор след констелация, в която се вижда, че нейната баба е била омъжена против волята ѝ. Друг интересен факт са вярванията, свързани с парите. В случай че някой в родовата система е загубил живота си заради пари, е възможно настоящото поколение да има неосъзнато отхвърляне на парите, което да води до големи финансови затруднения.

Това значи ли, че личното ни щастие и умението ни да обичаме и да създаваме пълноценни връзки, зависи от жените преди нас...

Тодорка: Личното щастие – на първо място – е лична отговорност! Дори и в случаите, когато в историята ни има жени с тежки съдби, наша отговорност е да проверим „защо обувката ни стяга“ и да търсим нови начини да бъдем щастливи с всичките си емоции тук и сега. Фамилните и системни констелации са един от многото такива начини. На мен лично този метод ми дава разбирането, че всяка една жена преди мен, независимо от изборите, които е направила, заслужава моето уважение и респект.

Николета: Аз имам информация в моя род за седем поколения назад. Голяма част от жените преди мен са били в по-скоро нещастни партньорски отношения. Поглеждайки към тяхната съдба, аз разграничих моите лични страхове от тези, които съм носила несъзнавано. Сега зная, че моето щастие е личен избор: благодарна съм за всичко, което са ми дали, а това, което не са успели, ще си

го набавя сама!

Как протича терапията, какво се случва, когато някой ви потърси с проблем?

Тодорка: Сесиите протичат различно, защото може да са индивидуални или групови. Когато се работи индивидуално, клиентът първо споделя проблема си. Дискутираме известно време, питам за родовата история. Например човекът казва, че има проблеми с брат си – и го моля да избере маркер – фигурка – за себе си и за брат си. Когато се поставят на масата тези две фигурки, човекът поставя пръста си върху фигурката, избрана за брата, и започва изведнъж да чувства емоции, които до този момент не е имал – спрямо човека от фигурката – в случая, спрямо брата. Използват се отключващи фрази, от които може да тръгне изразителна емоция. Има едно такова фино ниво в отношенията, което чрез констелациите се изважда навън. Когато терапията е групова, вместо фигурки, се избират представители сред присъстващите.

До каква степен могат да се изчистят проблемите с такава терапия?

Николета: Идеята на психологията, не само на констелациите, не е да ти даде хапче – пиеш го 10 дни, отслабваш 15 кг... Идеята на психологията е да ти даде различни инструменти, с които да подхождаш в живота си. Да ти даде ресурси.

Тодорка: За мен е много важно човек за осъзнава: щом животът е стигнал до мен, значи аз идвам отнякъде много отдалече. Дали това далече е Бог, Вселена – всеки си има някаква представа за това, за мен най-дълбокото е Животът и аз почитам Живота. И оттам нататък, че за да дойде този живот до мен, значи, че преди мен е имало други хора и аз искам да ги уважа, но без да потискам емоциите си. Идеята на фамилните констелации е, че какъвто и да е твоят родител, той е твой родител и е необходимо да бъде почетен.Източник:

списание "Журнал за жената", бр. 42/2020

Автор: Мая Рашева

bottom of page