top of page

Фамилни и системни констелации: един инструмент за по-пълноценен живот


„Представете си съзвездието Касиопея. Сега си представете, че една от звездите липсва… В такъв случай съзвездието (констелацията) не е цяло, и така това вече не е Касиопея, защото всяка звезда не е на своето място. Точно по този начин се случва и в семейството – ако има липса, то семейната системата се опитва да я компенсира.“


С тези думи Николета Митева започва да ми обяснява какво представлява терапевтичният метод, насочен към решение на конкретни проблеми, наричан фамилни констелации. От почти 9 години тя се занимава с психология и психотерапия през погледа на различни терапевтични школи. Работи заедно с Тодорка Митева и те двете са единствените у нас фасилитатори фамилни констелации, които са майка и дъщеря. Самата Тодорка има немалък опит зад гърба си. Освен че е сертифициран интегрален консултант и фасилитатор фамилни констелации, тя е и фасилитатор интегративно дишане и гещалт терапевт.

И след като ви запознах съвсем накратко с двете ми събеседнички, да се върнем към по-важното – липсващите части, каквито често има в живота на всеки от нас под формата на нежелание или неумение да правим нещо, като прекъснати или неразвили се отношения с най-близките ни, а понякога и като невъзможност да открием и задържим любовта или пък – след като я намерим, да й се насладим...

И така, може ли методът фамилни констелации да бъде нашият инструмент за пълноценен живот?

Николета: Трудностите, които ни пречат да имаме пълноценен живот, не са случайни. Често се оказва, че корените на проблемите ни са в нерешени семейни конфликти. Методът фамилни констелации води до осъзнаването, че личните трудности са по-скоро отражение на по-голяма дисхармония, която са изпитвали тези, с които си пораснал или са живели преди теб.

Тодорка: Вярвам, че освен личната ни история – от нашето зачатие до този момент, ние носим и системни теми, които е необходимо да бъдат видени. Признаването на историята такава каквато е, помага да се свържем със своята индивидуалност и да черпим сила от предците си. Животът е най-ценното нещо. Той идва до нас през нашите предци. Всеки във фамилната система, независимо от социален статус, психическо и физическо състояние, или от действията, които е извършил, има право да принадлежи и да бъде признат. В противен случай е възможно член от семейството в следващите поколения неосъзнато да е лоялен на онези хора, които фамилията е изключила или за които пази тайна. Тази лоялност може да се проявява в следното: девиантно поведение, панически атаки, нежелание за продължаване на рода и т.н. Положителните аспекти на тази скрита лоялност са, че ако един човек в семейството уважи и признае предците, под някаква форма се възстановява жизнеността на системата. Метафорично казано: животът продължава напред…

констелационни фигурки
Фигурки, използват при личен процес с терапевт

Доколко сме зависими от неща, в които не сме участвали, неща, които са станали реално преди нас?

Николета: На този въпрос трудно би могло да се даде научно обяснение, затова и методът се нарича феноменологичен. Доста от нашите клиенти споделят, че след като са взели участие в констелационна група или в индивидуална констелация, са останали изненадани от факта, че след това се случват неочаквани промени в живота им. Например: брат и сестра, които дълги години не са си говорили, намират път един към друг, след като в процеса на работа се открива, че братът носи системна тежест. За да може сестра му да не усети болката на предците, той неосъзнато отхвърля сестра си. Друг пример: жена, която дълго време е имала несполуки в любовта, открива своя партньор след констелация, в която се вижда, че нейната баба е била омъжена против волята ѝ. Друг интересен факт са вярванията, свързани с парите. В случай че някой в родовата система е загубил живота си заради пари, е възможно настоящото поколение да има неосъзнато отхвърляне на парите, което да води до големи финансови затруднения.