top of page

Каква е разликата между работа и кариера

Както работата, така и кариерата, ти позволяват да печелиш средства, с които да издържаш себе си. Това обаче не значи, че те са едно и също нещо. Когато говорим за кариерно развитие и промяна един от най-важните въпроси, които трябва да си зададеш е: в момента ми е по-голям приоритет да намеря работа, или искам дългосрочно да планирам кариерната си посока? От отговора на този въпрос зависи какви професионални цели ще си поставиш.


В тази статия ще се опитам да ти обясня разликата между работа и кариера, как едното може да повлияе на другото и как да превърнеш работата в кариера.


Какво е работа?

Работата е дейност, която извършваш в замяна на пари и други дивиденти, с които да поддържаш основните си житейски нужди. Това може да бъде работа на пълно или непълно време, или пък сезонна заетост. Може да печелиш почасова или фиксирана заплата, или пък такава обвързана с резултатите ти. Често пъти се налага да научиш определени умения, както технически, така и меки, които са пряко свързани с дадената професионална роля.

Стандартно е да се случват договори, с които страните изясняват своите очаквания. Като очакванията на работодателя може да са разнообразни, но винаги се свеждат до едно и също: служителят да изпълнява индивидуалните си задачи и задължения в замяна на редовно заплащане.

В днешно време има много вариации на работна заетост, които далеч на се изчерпват с трудов договор на пълно, или непълно време.


Какво е кариера?

Кариерата не е конкретна роля, която може искаш да заемаш, или която си заемал. Кариерата е по-скоро дългосрочно професионално пътуване, което можеш да определиш въз основа на своите ценности, нужди, силни и слаби страни на характера, хобита, интереси и дори визия как би искал да се чувстваш на определена възраст, или пък ежедневно. Това е път, по който тръгваш в момента на твоето раждане и го вървиш до края на живота си.

В общия случай за да постигнеш своите кариерни цели ще имаш нужда от определено образователно ниво, сертификации и допълнителни обучения.


Често пъти, когато говорим за кариерно развитие и материален дивидент, темата не се изчерпва с това каква ти е заплатата. Хората, които искат да постигнат дългосрочните си кариерни цели вземат в предвид: какви са допълнителните дивиденти, които дава дадена компания, или пък бизнес възможност, какви опции за допълнително пенсионно осигуряване имат, как могат да си подсигурят пасивен доход и т.н. Освен това, те не изчерпват своите нужди само с материалните си цели. За тях е важно и какви са ползите отвъд парите, като лична гордост, удовлетворение от работата, личностно развитие и самооценка.


Както казах вече: развитието на кариерата ти е процес, които тече през целия живот. През него вероятно ще заемаш множество работни места и роли при различни работодатели в една или няколко индустрии.


Как работата влияе върху кариерата ти?

Истината е, че рядко хората имат кариерна яснота когато започват първата си работа. Особено в България, където само 20% от висшистите си намират ”работа по специалността”. Така или иначе едно е сигурно: вече не живеем в онези времена, в които се пенсионираш на първата си работа и далеч не е странно да се преориентираме кариерно на 30, 40 и дори на 50 години.

Когато говорим за влиянието на работните позиции върху кариерата, може би най-важното е: да разглеждаш всяка длъжност, която си заемал, като парченце от пъзела на живота!


Тук се постарах да изброя най-често срещаните варианти как работата може да повлияе на кариерата ти:


1. Работата е парченце от пъчела на твоята кариера:

Когато избираш дадена работа е важно да се запиташ: защо избираш точно тази работна възможност?

Честния отговор на този въпрос е много важен, тъй като един от фундаментите на успешното кариерно развитие е да си откровен със себе си. Важно е да отбележим, че тук няма верни или грешни отговори. Ако го правиш заради заплатата, която ти дават, не е срамно, но трябва да се запиташ: дали голямата заплата ще бъде достатъчна да си удовлетворен в края на деня? Ако пък приемаш дадена професионална възможност, защото виждаш бъдеще в компанията, или пък в сферата, но пък заплатата не е съвсем удовлетворяваща, е добре да се запиташ: готов ли съм да се лиша от стандарта, на който съм свикнал, за известен период от време?

Без значение какви са мотивите за твоите избори, всеки един от тях ще доведе до следващ такъв, който да ти отвори, или затвори дадена възможност. Най-важното е да мислиш за работата като за съвкупност от краткосрочни задължения, които могат да ти помогнат, или пък затруднят, да постигнеш дългосрочната си цел.


2. Всяка работа ще те научи на нещо:

Със сигурност всяка работа, която приемаш, ще те научи на уроци, които можеш да приложиш към бъдещи работни места. Освен това работейки ще придобиваш нови и нови умения, знания и опит, както професионален, така и личностен. Може да разглеждат дадени работни позиции, като пропиляно кариерно време, но е важно да промениш възприятието си, защото няма безполезно знание! Например, може работата ти като промоутър в мола да те научи как да се справяш тактично с трудни ситуации. Позицията на сервитьор може да те научи да се справяш в изнервени клиенти. Позицията на рецепционист пък може да те научи на добри умения за комуникация и обслужване на клиенти. Други роли може да ти помогнат да развиеш уменията си за писане, запомняне, да развиеш способността по-лесно да се справяш с отхвърляне, или пък да те научат, че постоянството и упоритата работа се отплащат.


3. Работата ще ти разшири кръга от познати хора:

С всяка работа ще разширяваш мрежата си от професионални контакти. Ако се научиш да поддържаш продуктивни и професионални отношения с ценни колеги и клиенти, това може да можете да ти осигурите интересни кариерни възможности в бъдеще.


4. Упоритата работа се отплаща

Настоящата ти работа може да повлияе на кариерата ти по неочаквани начини. Поради тази причина е изключително важно да се опитваш да надхвърлиш нужния минимум. Поддържай реалистична перспектива, опитвайки се да си наясно с позитивите и негативите на дадената роля, или компания. Важно е да намериш начини да събуждаш професионалното си любопитство, което да те кара да имаш желание за учене. Когато вършиш работата си ангажирано, съвестно и отговорно рано или късно ще се откроиш от останалите, а това ще доведе до нови професионални възможности.

bottom of page