top of page

Направи крачка
към себе си! 

Искаш ли нещо повече от професионалния си живот, а може би и нещо повече от любовния, семейния или социалния? Имаш ли усещането, че уж правиш всичко както трябва, а все не получаваш това, което искаш, или пък, че не си на мястото си? Интересуваш ли се да опознаеш себе си и вътрешните си аспекти по-добре? Имаш ли решимост и желание да потърсиш нови решения за стари и трудни за теб ситуации в семейните ти отношения, връзките, бизнеса, любовта, приятелството и здравето? 

Ако твоят отговор на някой от тези въпроси е "ДА", те каним, заедно с нас, да направиш крачка към себе си!

Начини на работа:

Индивидуални сесии

Този метод за работа е особено подходящ в случаи на по-деликатни или належащи теми, с които не желаеш да работиш в група или пък не ти се чака предстояща дата за такава.

В група

Всяка една от нашите групи е изцяло практически ориентирана. В момента организираме два вида групови занимания - тематични вечерни групи и целодневни констелационни събития, в които може да поставиш своя тема.

Online

В удобно за всички време, от всяка точка на света, бързо и безопасно можем да работим заедно по избрани от теб теми.

Методика на работа:

Фамилни и системни

констелации

Гещалттерапия

Кариерно и бизнес консултиране

Интегративно дишане

bottom of page