top of page

МЕТОДИКИ

 • Гещалт терапия

 • Фамилни и системни констелации

 • Интегративно дишане

 • Интегрално консултиране

 • Бизнес консултации

Казуси

 • Зависимости

 • Депресия

 • Семейни конфликти

 • Професионални конфликти

 • Насилие

 • Сексуалност

 • Професионално прегаряне

Модалности

 • ​Дългосрочна, средносрочна и краткосрочна терапия

 • Индивидуална терапия

 • Групова терапия

 • Терапия по двойки

 • Консултации за деца и юноши

Клиентски фокус

 • ​Юноши: от 14 до 19 

 • Възрастни

 • Консултации на хора в
  пенсионна възраст (65+)

Тодорка Митева

Гещалт терапевт, Интегрален консултант, Фасилитатор работа с дъха и Фасилитатор фамилни констелации

"Слаба и бедна е човешката реч, никога не може да се изкаже напълно това, което става в човешкото сърце."

~Димитър Талев~

 

Каня Ви на вълнуващо пътешествие, което докосва сетивата! Каня ви на танц с вашата уникалност!

+359 886 004 096

_23C3673.jpg

Свържи се с мен:

 2020 - 2022:

Обучение по Интегрални констелации, "Институт за интегрално развитие"

2020:

Курс приказкотерапия, "Дружеството по позитивна психотерапия"

2019:

Master Class на тема "Сексуалност" с водещ Адам Кинсел 

2019:

Участие в Тренинг група с Евгений Колесников - „Работа с гранични и бордърлайн клиенти“, "Българска асоциация по гещалт терапия"

2019:

Работна група по системни констелации с Ирина Ищенко, Женева, Швейцария

2019:

Участие в Тренинг група с Евгений Колесников - „Работа с гранични и бордърлайн клиенти“, "Българска асоциация по гещалт терапия"

2018:

Участие в международната гещалт конференция "Клиничен подход в гещалт терапията", Одеса, Украйна

2017 - 2019: Обучение за консултант интегративно консултиране, "Институт за интегрално развитие"

2017:

Участие в Global Inspiration Conference, Австрия;

2016 - 2017:

„Взаимоотношения“ – гещалтистки семинари, водещ Петрос Теодору

2016:

 Участие в първа гещалтистка конференция „Полето на осъзнаване и контакт“, "Български институт по гещалт терапия"

2016:

  Едноседмичен тренинг в австрийските Алпи с водещ Волфганг Щайнер, ААИД, Австрия

2016:

Дипломант "Детска и юношеска психология", "Бургаски Свободен Университет"

2015 - 2019:

 Сертифицирано обучение по Гещалттерапия, "Български институт по гещалт терапия"

2015 - 2018:

 Обучение за фасилитатор интегративно дишане, "Институт за интегрално развитие"

2015:

Семинар „Въведение в гещалттерапията“,  "Български институт по гещалт терапия"

2014:

Сертифицирано обучение по кризисна интервенция,  "Бургаски Свободен Университет"

2014:

Сертифицирано обучение по арт – терапия, "Бургаски Свободен Университет"

2012 - 2014:

Обучение за фасилитатори на Системни фамилни констелации,  "Фондация „Фамилни Констелации – България"

2012:

8 модулна групова работа  "Биоенергия - Дишане - Психика - Тяло" с водещ Петър Кралев

Образование и квалификации:

bottom of page